www.t4surat.ac.th
    หน้าหลัก     แนะนำโรงเรียน    

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

   

งานปกครอง/งานบริหาร

    ติดต่อโรงเรียน    
-A +A
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
========================
งานวิชาการ
งานธุรการ
งานบุคลากร
========================
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์ชุมชน
========================
สายด่วนผู้อำนวยการ
ติดต่อโรงเรียน
========================
 


 


ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
คลิกโหลดเอกสาร


ดูกิจกรรมทั้งหมด

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร และคณะครูเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมต่างๆเนื่องใน. "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2559 by Suparat (30-08-2016 06:45:06) [0/809]
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) จัดพิธีเทิดพระคุณแม่เนื่อ งในวโรกาส "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2559 ณ ลานโพธิ์ทอง by Suparat (30-08-2016 06:38:47) [0/540]
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำว่าวไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้าน" ประจำปี 2559 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) by Suparat (30-08-2016 06:29:49) [0/586]
  เมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 259 คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา และสภานักเรียน นักเรียนสารวัตร นักเรียนสรภัญญะ นักเรียนฝ่ายเครื่องเสียงรวม 51 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณแหล่งเรียนรู้ต่างๆตามโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา by Suparat (06-09-2016 08:36:21) [1/538]
  โรงเรียนเทศบาล๔(วัดโพธาวาส)จัดกิจกรรม "พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด" ประจำปี 2559 by Suparat (30-08-2016 06:21:23) [0/526]
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จัดพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “โพธิ์ทองเกมส์ “ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี by Suparat (06-09-2016 08:09:26) [8/591]
  โครงการค่ายอาเซียน ประจำปี 2558 วันที่ 3-4 กันยายน 2558 by pimjai (09-09-2015 11:22:44) [12/639]
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)เข้ารับมอบทุนการศึกษา จากวัดโพธาวาส by pimjai (09-09-2015 10:25:27) [4/597]
  ร่วมแสดงนาฏศิลป์และจินตลีลา เนื่องในงาน "SOURTHERN INTERNATIONAL TRADE EXPO 2015" Thailand-India Collaborate for Success โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี by Pimjai (24-07-2015 16:49:08) [3/719]
  คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมโครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก by pimjai (24-07-2015 16:17:04) [5/566]

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
  ผลการสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น by โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) (05-07-2016 14:46:29) [0/506]
  นักเรียนท.4 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตองเยาวชน ทีมชาติไทย by pimjai (09-09-2015 11:46:45) [1/678]
  ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ by pimjai (09-09-2015 10:09:06) [7/554]
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 by pimjai (29-07-2015 08:27:59) [8/596]
  ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ by Pimjai (03-07-2015 14:25:27) [1/570]
  กองลูกเสือสามัญได้รับรางวัลชนะเลิศสวนสนามลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา by Pimjai (02-07-2015 14:14:51) [2/531]
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์สร้างสรรค์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา by Pimjai (02-07-2015 14:01:13) [3/564]
  รองฯวราณี สุภาตรี ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ by Pimjai (02-07-2015 13:42:48) [2/538]
  ครูปรางทิพย์ ณ น่าน เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ by pimjai (02-07-2015 12:03:43) [0/606]
  รองฯรัตนา บัวเพชร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) by Pimjai (02-07-2015 12:05:08) [2/1122]

 
 

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
 
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร

 
โรงเรียนเครือข่ายเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
  โรงเรียนเทศบาล ๕
  โรงเรียนกีฬานครสุราษฎร์ธานี
สารบัญเว็บไซต์สุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อบจ.สุราษฎร์ธานี
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
ประมวลภาพกิจกรรม
 วันขึ้นปีใหม่
 วันสงกรานต์
 วันแม่แห่งชาติ
 วันพ่อแห่งชาติ
 วันคริสต์มาส
การเรียนการสอน
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่1
 ข้อสอบเทคโน ม.1 ชุดที่2
 การงาน ม.3 Test Unit1
 การงาน ม.3 Test Unit2
 การงาน ม.3 Test Unit3
 การงาน ม.3 Test Unit4
 การงาน ม.3 Test Unit5
 การงาน ม.3 Test Unit6
Dreamweaver 8
Dreamweaver 8(P)
 Computer M.1
 Computer M.2
 Computer M.3
 การงานอาชีพ ม.3
 การนำเสนองาน ม.3/3
บทเรียนออนไลน์รายวิชาโครงการ 
โครงงานคอมพิวเตอร์
 การสื่อสารข้อมูล

 
 
โรงเรียนเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก | แนะนำโรงเรียน |

วิชาการ/บริหารงานทั่วไป

|

งานปกครอง/งานบริหาร

| ติดต่อโรงเรียน
    ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0-7727-2987 Fax: 0-7720-4544
Email : info@t4surat.ac.th, newst4surat@hotmail.co.th
 
Admin Login